top of page
Logo 1B.jpg

Phương châm hoạt động của TenMienNgon.com:


- Chung tay góp sức xây dựng những thương hiệu Internet Việt Nam hùng mạnh vươn ra biển lớn.

- Góp phần định hình và hoàn thiện lĩnh vực đầu tư, kinh doanh tên miền lành mạnh, hiệu quả, phát triển bền vững tại Việt Nam.

- Phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, gắn bó, tương trợ lẫn nhau của cộng đồng các nhà đầu tư tên miền Việt Nam trong môi trường Internet quốc tế.

- Xây dựng, vun đắp, phát triển những ý tưởng lớn trong lĩnh vực Tên miền.

TenMienNgon.com

bottom of page