top of page

Dịch vụ cho thuê tên miền

Ngoài việc “mua đứt” các tên miền đẹp của TenMienNgon.com để sử dụng, quý khách còn có một sự lựa chọn khác cho các dự án của mình (nhất là các dự án ngắn hạn hoặc mới ở mức thử nghiệm) đó là “thuê tên miền”.

Với những ưu điềm như: giá thuê thấp hơn nhiều lần giá mua (chỉ tương đương 15-20% giá mua) cộng với block thời gian thuê linh hoạt (block 6 tháng, 12 tháng, 18 tháng, 24 tháng...), quý khách hoàn toàn chủ động trong việc cân đối tài chính và thời gian cho các dự án của mình.

Hình thức thuê cũng có hai loại: “Cứng” (trong thời gian thuê TenMienNgon.com không có quyền bán tên miền cho bên thứ 3), hoặc “Mềm” (trong thời gian thuê TenMienNgon.com có quyền bán tên miền cho bên thứ 3). Dĩ nhiên giá thuê tương ứng với mỗi hình thức sẽ khác nhau. Khách hàng hoàn toàn chủ động cân nhắc và lựa chọn.

 

Chi tiết về giá cả và hình thức thuê cho từng tên miền quý khách vui lòng liên hệ:

TÊN MIỀN NGON

Mobile: 0985.616.618

Email: Thankyou666@gmail.com

Web: TenMienNgon.com
Add: R3, Royal City, 72A Nguyễn Trãi, Q. Thanh Xuân, Hà Nội.

bottom of page