top of page

Your online business starts here with

TenMienNgon.com

Sonic 1 (Newest).jpg
Danh sách tên miền cần bán:

ĐIỆN THOẠI, DI ĐỘNG, PHỤ KIỆN

didong.com.vn                         Di động                               150 triệu VNĐ
DienThoai.net                          Điện thoại                           150 triệu VNĐ
IphoneCu.com                         Iphone cũ                             12 triệu VNĐ
IphoneXachTay.com                Iphone xách tay                   12 triệu VNĐ
MayTinhBang.net                    Máy tính bảng                      16 triệu VNĐ

MuaBanSoDep.net                  Mua bán Số đẹp                   11 triệu VNĐ
NganHangSimSo.com             Ngân hàng sim số                16 triệu VNĐ
PhuKienDienThoai.net            Phụ kiện điện thoại              12 triệu VNĐ

DienThoaiCu.net                      Điện thoại cũ                       16 triệu VNĐ
SuaChuaDienThoai.net            Sửa chữa điện thoại             16 triệu VNĐ
ChamSocDienThoai.com         Chăm sóc điện thoại            23 triệu VNĐ
DichVuTinNhan.com               Bệnh viện di động                18 triệu VNĐ
VongDeoTayThongMinh.com  Vòng đeo tay thông minh    10 triệu VNĐ
DongHoThongMinh.net           Đồng hồ thông minh           10 triệu VNĐ
                                                               ..................Tên miền khác >>                                                            

MÁY TÍNH, CÔNG NGHỆ, WEB, ỨNG DỤNG

SuaChuaMayChieu.com          Sửa chữa máy chiếu             10 triệu VNĐ
MayIn3D.net                            Máy in 3D                            12 triệu VNĐ
SuaLaptop.net  (Pagerank 2)   Sửa Laptop                           16 triệu VNĐ
SuaChuaLaptop.net                  Sửa chữa Laptop                  16 triệu VNĐ
SuaChuaMayTinh.net              Sửa chữa máy tính                16 triệu VNĐ
SuaChuaDienTu.net                 Sửa chữa điện tử                   12 triệu VNĐ
DienTuDienLanh.com             Điện tử điện lạnh                  28 triệu VNĐ
WebsiteBanHang.com             Website bán hàng                 19 triệu VNĐ
DanAmThanh.com                  Dàn âm thanh                       16 triệu VNĐ
MayVanPhong.net                   Máy văn phòng                    16 triệu VNĐ
                                                               ..................Tên miền khác >>                                                            

BẤT ĐỘNG SẢN, NHÀ ĐẤT, XÂY DỰNG

DuAnChungCu.com              Dự án chung cư                  23 triệu VNĐ

CanHoCondotel.com             Căn hộ Condotel                50 triệu VNĐ
CanHoVanPhong.com           Căn hộ Văn phòng             50 triệu VNĐ
CanHoChungCu.net               Căn hộ chung cư                18 triệu VNĐ
ChungCuCaoCap.net             Chung cư cao cấp               18 triệu VNĐ
DichVuNhaDat.net                 Dịch vụ nhà đất                 12 triệu VNĐ
CongChungNhaDat.com        Công chứng nhà đất           12 triệu VNĐ
MuaBanCanHo.net                Mua bán căn hộ                  12 triệu VNĐ
ChoThueVanPhong.net          Cho thuê văn phòng           28 triệu VNĐ
ThueNha.net                          Thuê nhà                             23 triệu VNĐ
ChoThueChungCu.net           Cho thuê chung cư             18 triệu VNĐ
ChungCuMini.net                  Chung cư mini                    12 triệu VNĐ
BatDongSanLongThanh.com     BĐS Long Thành          16 triệu VNĐ
BatDongSanEcopark.com      BĐS Ecopark                     16 triệu VNĐ
HutBePhot.net  (Pagerank 2)  Hút bể phốt                        16 triệu VNĐ
PhaDoNhaCu.com                 Phá dỡ nhà cũ                     19 triệu VNĐ
KhoanCatBeTong.net            Khoan cắt bê tông               16 triệu VNĐ
KiemDinhXayDung.com       Kiểm định xây dựng           10 triệu VNĐ
KiemDinhCongTrinh.com      Kiểm định công trình         10 triệu VNĐ
ThietBiVeSinh.net                  Thiết bị vệ sinh                  23 triệu VNĐ
TamLopSinhThai.com            Tấm lợp sinh thái              18 triệu VNĐ
                                                                    .............Tên miền khác >>                                                                 

NGOẠI NGỮ, GIÁO DỤC

AnhVanGiaoTiep.com            Anh văn giao tiếp                 16 triệu VNĐ
TiengAnhGiaoTiep.net           Tiếng Anh giao tiếp              18 triệu VNĐ
DayHoc.net                             Dạy học                                16 triệu VNĐ
PhongThi.com                        Phòng thi                              19 triệu VNĐ
TiengTrung.net                       Tiếng Trung                          18 triệu VNĐ
KyNangSinhTon.com              Kỹ năng sinh tồn                 16 triệu VNĐ
SinhTracHocVanTay.com       Sinh trắc học vân tay            16 triệu VNĐ
DayConThongMinh.com        Dạy con thông minh             10 triệu VNĐ
GiaoDucSom.com                  Giáo dục sớm                        20 triệu VNĐ
                                                               ..................Tên miền khác >>                                                                 

THẨM MỸ, LÀM ĐẸP

ThamMy.net                           Thẩm Mỹ                              38 triệu VNĐ
ThamMyVien.net                   Thẩm Mỹ Viện                      50 triệu VNĐ
ChamSocRangMieng.com     Chăm sóc răng miệng           10 triệu VNĐ
TheGioiHuuCo.com               Thế giới Hữu cơ                   16 triệu VNĐ
NgonTinh.net                          Ngôn tình                              8 triệu VNĐ
TreHoaVungKin.com             Trẻ hóa vùng kín                   16 triệu VNĐ
HocVienToc.com                    Học viện Tóc                        23 triệu VNĐ
ChamSocToc.com                  Chăm sóc tóc                         16 triệu VNĐ
                                                               ..................Tên miền khác >>                                                                 

DU LỊCH, DỊCH VỤ

DuLichMietVuon.com           Du lịch miệt vườn               10 triệu VNĐ
TheXanh.com                        Thẻ Xanh                             66 triệu VNĐ
NonNuoc.vn                          Non nước                             28 triệu VNĐ
ThiTruongViecLam.com      Thị trường Việc làm             16 triệu VNĐ
DichVuTruyenThong.com    Dịch vụ Truyền thông          18 triệu VNĐ
DuLichVanHoa.com              Du lịch văn hóa                    16 triệu VNĐ         
                                                               ..................Tên miền khác >>                                                                 

THỰC PHẨM, HOA QUẢ

HoaQua.net                            Hoa quả                                16 triệu VNĐ
HoaQuaSach.net                    Hoa quả sạch                        10 triệu VNĐ
BanhKeo.net                          Bánh kẹo                               10 triệu VNĐ
RauHuuCo.net                       Rau hữu cơ                            8 triệu VNĐ
TheGioiHuuCo.com              Thế giới Hữu cơ                    16 triệu VNĐ
PhongLan.net                         Phong Lan                             16 triệu VNĐ
NongNghiepCongNgheCao.com                                         16 triệu VNĐ
ThitBoKho.com                     Thịt bò khô                            23 triệu VNĐ
NhaHangThai.com                 Nhà hàng Thái                      12 triệu VNĐ
TheGioiThucPhamSach.com  Thế giới thực phẩm sạch      8 triệu VNĐ
                                                               ..................Tên miền khác >>                                                                 

THỂ THAO, CÁ CƯỢC, CASINO

CaCuocTheThao.com             Cá cược thể thao                  86 triệu VNĐ
CaCuocBongDa.net               Cá cược Bóng đá                  18 triệu VNĐ
CaDoBongDa.net                   Cá độ bóng đá                       18 triệu VNĐ
DanhPhom.com                      Đánh phỏm                           23 triệu VNĐ
BongBan.net                           Bóng bàn                              10 triệu VNĐ
BanBiA.com                           Bàn Bi A                              16 triệu VNĐ
DaoTaoBongDa.com              Đào tạo bóng đá                   20 triệu VNĐ
                                                               ..................Tên miền khác >>                                                                 

Ô TÔ, XE HƠI, XE MÁY, PHỤ TÙNG

XePhanKhoiLon.com          Xe phân khối lớn                 38 triệu VNĐ
XeMay.net                           Xe máy                                 28 triệu VNĐ
XeMayDien.net                   Xe Máy điện                        18 triệu VNĐ
SanXeCu.com                      Sàn xe cũ                             18 triệu VNĐ
XeDaQuaSuDung.com        Xe đã qua sử dụng               18 triệu VNĐ
MuaBanXeCu.net                Mua bán xe cũ                     12 triệu VNĐ
CuuHo247.com                    Cứu hộ 247                         16 triệu VNĐ
LopOto.net                           Lốp ô tô                               16 triệu VNĐ
BaoDuongOto.com               Bảo dưỡng ô tô                   16 triệu VNĐ
SuaChuaOto.net                   Sửa chữa ô tô                       12 triệu VNĐ
DoXe.net                              Độ xe                                   19 triệu VNĐ
DoChoiOto.net                     Đồ chơi ô tô                         10 triệu VNĐ
PhuKienOto.net                    Phụ kiện ô tô                       10 triệu VNĐ
PhuTung.net                         Phụ tùng                               88 triệu VNĐ
NoiThatOto.net                    Nội thất Ô tô                         28 triệu VNĐ
ChoThueOto.net                   Cho thuê Ô tô                      16 triệu VNĐ
XeNissan.com                      Xe Nissan                             18 triệu VNĐ
XeHonda.com                      Xe Honda                              18 triệu VNĐ
HaiBanh.com                        Hai bánh                               28 triệu VNĐ
                                                               ..................Tên miền khác >>                                                       

THỜI TRANG & PHỤ KIỆN

ThoiTrangGiay.com              Thời trang Giày                 20 triệu VNĐ
ThoiTrangNam.net                Thời trang Nam                 16 triệu VNĐ
DayLungVida.com                 Dây lưng ví da                   25 triệu VNĐ
KinhMat.net                           Kính mắt                            88 triệu VNĐ
ThoiTrangTreEm.net             Thời trang Trẻ em               28 triệu VNĐ

                                                               ..................Tên miền khác >>                                                                 

TÀI CHÍNH, CHỨNG KHOÁN, KINH DOANH

Libra24h.com                         Libra - Tiền số Facebook     50 triệu VNĐ

ThiTruongTienAo.com          Thị trường Tiền ảo                25 triệu VNĐ
HoSoDoanhNghiep.com        Hồ sơ doanh nghiệp              18 triệu VNĐ
GiaiTheDoanhNghiep.com    Giải thể doanh nghiệp           18 triệu VNĐ
QuyDauTu.com                      Quỹ đầu tư                            86 triệu VNĐ
VayTien.net                             Vay tiền                                18 triệu VNĐ
VangBac.net                           Vàng Bạc                              18 triệu VNĐ
DauTuVang.com                     Đầu tư vàng                          19 triệu VNĐ
MuaBanOnline.net                 Mua bán Online                    19 triệu VNĐ
ThanhToan.net                        Thanh toán                            19 triệu VNĐ
NhuongQuyenKinhDoanh.com   Nhượng quyền KD          23 triệu VNĐ
KhuyenMaiGiamGia.com      Khuyến mại giảm giá            15 triệu VNĐ
                                                               ..................Tên miền khác >>                                                                 

Y TẾ - SỨC KHỎE

KhamBenh.net                       Khám bệnh                           16 triệu VNĐ
BacSy.net                               Bác sỹ                                   16 triệu VNĐ
ThayThuocTuVan.com          Thầy thuốc tư vấn                 18 triệu VNĐ
TuVanUngThu.com               Tư vấn Ung thư                     23 triệu VNĐ
DieuTriUngThu.com             Điều trị ung thư                     28 triệu VNĐ
XetNghiem.net                      Xét nghiệm                            10 triệu VNĐ
ChuaSoiThan.com                 Chữa sỏi thận                        10 triệu VNĐ
TimMach.net                         Tim mạch                              15 triệu VNĐ
BenhTri.net                            Bệnh trĩ                                 12 triệu VNĐ
DauDaDay.net                       Đau dạ dày                            15 triệu VNĐ
ThuocChuaDauDaDay.com   Thuốc chữa đau dạ dày        12 triệu VNĐ
BacSiPhuKhoa.com               Bác sĩ phụ khoa                    18 triệu VNĐ
SanPhuKhoa.net                    Sản phụ khoa                        11 triệu VNĐ
NamKhoa.net  (Pagerank 3)  Nam khoa                             16 triệu VNĐ

uXoTuCung.com                   U xơ tử cung                         10 triệu VNĐ
ViemTuyenTienLiet.com       Viêm tuyến tiền liệt              10 triệu VNĐ
TaiMuiHong.net                     Tai mũi họng                        16 triệu VNĐ
ViemDaCoDia.com                Viêm da cơ địa                     15 triệu VNĐ
BacSiDinhDuong.com           Bác sĩ dinh dưỡng                16 triệu VNĐ
ChamSocRangMieng.com     Chăm sóc răng miệng           10 triệu VNĐ
BacSi24h.com                        Bác sĩ 24h                             16 triệu VNĐ
DuocSi.net                              Dược sĩ                                 15 triệu VNĐ
BacSiDongY.com                   Bác sĩ Đông Y                      23 triệu VNĐ
ChamCuuBamHuyet.com       Châm cứu bấm huyệt           16 triệu VNĐ
DongDuoc.com                       Đông Dược                          56 triệu VNĐ
                                                               ..................Tên miền khác >>                     

ĐIỆN MÁY, NỘI THẤT, THIẾT BỊ

GianPhoi.net                           Giàn phơi                           16 triệu VNĐ
DienMatTroi.net                     Điện mặt trời                      18 triệu VNĐ
ThietBiNhaThongMinh.com  Thiết bị nhà thông minh     23 triệu VNĐ
DenLed.net     (Pagerank 1)    Đèn Led                             16 triệu VNĐ              
DenCaoCap.com                  
  Đèn cao cấp                       18 triệu VNĐ
DichVuCayXanh.com            Dịch vụ cây xanh                16 triệu VNĐ
MayVanPhong.net                 Máy văn phòng                    16 triệu VNĐ
MayLoc.net                            Máy lọc                               16 triệu VNĐ
MayLocNuocBien.com         Máy lọc nước biển               23 triệu VNĐ
DieuHoaCu.net                      Điều hòa Cũ                         12 triệu VNĐ
NoiThatPhongBep.com         Nội thất phòng bếp              18 triệu VNĐ
DoGoNoiThat.net                  Đồ gỗ nội thất                      18 triệu VNĐ
SuaDienNuoc.net                   Sửa điện nước                      12 triệu VNĐ
SuaChuaDienNuoc.net           Sửa chữa điện nước             12 triệu VNĐ
                                                               ..................Tên miền khác >> 

THÚ CƯNG, CHÓ MÈO

BenhVienThuY.com               Bệnh viện thú y                   23 triệu VNĐ
SieuThiChoMeo.com              Siêu thị chó mèo                 10 triệu VNĐ
DoChoiChoMeo.com              Đồ chơi chó mèo                 8 triệu VNĐ
CaCanh.net                             Cá cảnh                                16 triệu VNĐ
                                                               ..................Tên miền khác >>                                                                 

THƯƠNG HIỆU, BRANDS

ThanhCong.net                       Thành Công                        18 triệu VNĐ
ThangLoi.net                          Thắng Lợi                           18 triệu VNĐ
NgonLuaThan.com                 Ngọn lửa thần                     68 triệu VNĐ
SongHong.net                         Sông Hồng                          12 triệu VNĐ
                                                               ..................Tên miền khác >>                                                                 

LUẬT SƯ, PHÁP LÝ

LuatSuCuaBan.com                Luật sư của bạn                    23 triệu VNĐ
ThueLuatSu.com                     Thuê luật sư                         18 triệu VNĐ
GiaiTheDoanhNghiep.com     Giải thể doanh nghiệp          18 triệu VNĐ
HoSoDoanhNghiep.com         Hồ sơ doanh nghiệp             18 triệu VNĐ
DichVuNhaDat.net                  Dịch vụ nhà đất                    12 triệu VNĐ
CongChungNhaDat.com         Công chứng nhà đất             12 triệu VNĐ
                                                               ..................Tên miền khác >>                                                                 

SẢN PHẨM, DỊCH VỤ KHÁC

WebTreTho.net                    Web trẻ thơ                           15 triệu VNĐ
ThanhCong.net                   Thành công                            10 triệu VNĐ
PhadoNhaCu.com               Phá dỡ nhà cũ                        19 triệu VNĐ
KhoanCatBeTong.net         Khoan cắt bê tông                  16 triệu VNĐ
HutBePhot.net (Pagerank 2) Hút bể phốt                             16 triệu VNĐ
DichVuCayXanh.com         Dịch vụ cây xanh                   16 triệu VNĐ
ChupAnh.net                       Chụp ảnh                               15 triệu VNĐ
KyNangSinhTon.com         Kỹ năng sinh tồn                    16 triệu VNĐ
TaxiTai.net                          Taxi Tải                                 10 triệu VNĐ
ThiTruongViecLam.com    Thị trường việc làm               16 triệu VNĐ
VongXep.com                     Võng xếp                               23 triệu VNĐ

 

 

HoaSap.com                          Hoa sáp                                18 triệu VNĐ
CuoiHoi.net                           Cưới hỏi                               16 triệu VNĐ
VuonTrenTuong.com            Vườn trên tường                   18 triệu VNĐ
HeThongTuoi.com                Hệ thống tưới                       23 triệu VNĐ
ChuyenPhat.net                     Chuyển phát                         16 triệu VNĐ
ShipHang.net                         Ship hàng                             11 triệu VNĐ
SieuThiDoDong.com            Siêu thị đồ đồng                   18 triệu VNĐ
DucDong.com (Pagerank 1Đúc đồng                             28 triệu VNĐ
TenMienNgon.com                Tên miền ngon

PhongChongMoi.com            Phòng chống Mối                 18 triệu VNĐ
DietMoiTanGoc.net               Diệt mối tận gốc                    12 triệu VNĐ
                                                               ..................Tên miền khác >>                                                                 

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Địa chỉ: R3, Royal City, 72 Nguyễn Trãi, 

               Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội         
Hotline: 0985.616.618

Email: TenMienNgon@gmail.com

Face cá nhân: Facebook.com/thankyou.vn
Fanpage: Facebook.com/TenMienNgon

Website: TenMienNgon.Com

ĐỐI TÁC
ThanhCong.net.jpg
bottom of page